White-Paper--3----Strategic-Value-Chain-Leadership---5-Shifts--V4.0-----12-Feb-2016